Το Dg Menu, είναι ένα διαδικτυακό σύστημα εστιατορίων, που αναπτύχθηκε από τον ιστότοπο της εφαρμογής Your App, για όλα τα εστιατόρια.

Επισκεφτείτε την ειδική σελίδα:

elEL